logo

BẰNG LĂNG TÍM

CHỤP ẢNH NGOẠI CẢNH BUÔN MA THUỘT , CHỤP ẢNH TEEN BMT , CHỤP ẢNH CƯỚI BAN MÊ THUỘT

Tháng 5 qua, những con phố được nhuộm tím bởi sắc hoa bằng lăng, để cô cậu học trò nhớ tiếc về những tháng ngày trên lớp học, thầy cô, bè bạn… ở thuở học trò yêu dấu.

“Bằng lăng nở phơi màu nhung nhớ mãi, dọc con đường tím lịm cả lòng em. Anh nhớ chăng một chiều nắng nhạt mềm, em đã vướng dây tơ tìm giăng lối… 

Có phải chăng có tình không duyên kiếp, bởi nợ đời em đã trả anh xong. Cho rất nhiều nhưng anh chẳng đi cùng, mình em bước trên đường hoa vẫn tím…”, ai đó đã mải miết đọc mãi những dòng thơ này.

CHỤP ẢNH NGOẠI CẢNH BUÔN MA THUỘT , CHỤP ẢNH TEEN BMT , CHỤP ẢNH CƯỚI BAN MÊ THUỘT

Và đâu đây giữa lòng thành phố, ta bắt gặp những khung cảnh nên thơ, lãng mạn, người thiếu nữ độ xuân thì giữa hòa trong sắc hoa bằng lăng tím ngắt.

Những khung ảnh tuyệt đẹp mùa hoa bằng lăng:

CHỤP ẢNH NGOẠI CẢNH BUÔN MA THUỘT , CHỤP ẢNH TEEN BMT , CHỤP ẢNH CƯỚI BAN MÊ THUỘT

CHỤP ẢNH NGOẠI CẢNH BUÔN MA THUỘT , CHỤP ẢNH TEEN BMT , CHỤP ẢNH CƯỚI BAN MÊ THUỘT

CHỤP ẢNH NGOẠI CẢNH BUÔN MA THUỘT , CHỤP ẢNH TEEN BMT , CHỤP ẢNH CƯỚI BAN MÊ THUỘT

Và đâu đây giữa lòng thành phố, ta bắt gặp những khung cảnh nên thơ, lãng mạn, người thiếu nữ độ xuân thì giữa hòa trong sắc hoa bằng lăng tím ngắt. Những khung ảnh tuyệt đẹp mùa hoa bằng lăng:

CHỤP ẢNH NGOẠI CẢNH BUÔN MA THUỘT , CHỤP ẢNH TEEN BMT , CHỤP ẢNH CƯỚI BAN MÊ THUỘT

PHOTO BY TÀI LINH ART

MAKE UP VŨ BẢO DUYÊN

NGUỒN BÁO :

Mình em bước trên đường hoa vẫn tím…

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *